Vợ tôi và tôi thống trị Tam giới › Truyện tranh

Vợ tôi và tôi thống trị Tam giới

01-06-2023 19:12:00

Vợ tôi và tôi thống trị Tam giới

Tác giả: Đang cập nhật

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: Action , Cổ Đại , Manhua , Truyện Màu

Lượt xem: 704

Nội dung

Ma Tôn lạc thiên hồng đã đọc thân mấy vạn năm mới thoát khỏi đọc thân mới phát hiện ra người vợ của mình chính là đế hậu đã bị hắn đánh bại 10 vạn năm trước mà tôn đã giấu kín thân phận thật để Không bị nàng giết chết... (Kitoon team)

Danh sách chương

Xem Thêm
Số chương Cập nhật Lượt xem
Chapter 78 2023-06-01 19:12:00 0
Chapter 77 2023-06-01 01:40:00 0
Chapter 76 2023-06-01 01:40:00 0
Chapter 75 2023-06-01 01:40:00 0
Chapter 74 2023-06-01 01:40:00 0
Chapter 73 2023-05-29 06:20:00 0
Chapter 72 2023-05-29 01:49:00 2
Chapter 71 2023-05-29 01:49:00 2
Chapter 70 2023-05-25 19:45:00 3
Chapter 69 2023-05-25 19:45:00 4
Chapter 68 2023-04-19 10:24:00 10
Chapter 67 2023-04-01 21:32:00 7
Chapter 63 2023-04-01 14:02:00 8
Chapter 54 2023-04-19 09:24:00 6
Chapter 53 2023-04-19 09:24:00 5
Chapter 52 2023-04-19 09:24:00 6
Chapter 51 2023-04-19 09:24:00 4
Chapter 50 2023-04-19 09:24:00 5
Chapter 49 2023-04-19 09:24:00 5
Chapter 48 2023-04-19 09:24:00 4
Chapter 47 2023-04-19 09:24:00 5
Chapter 46 2023-04-19 09:24:00 6
Chapter 45 2023-04-19 09:24:00 4
Chapter 44 2023-02-04 13:58:00 6
Chapter 43 2023-02-04 13:58:00 5
Chapter 42 2023-02-04 13:58:00 5
Chapter 41 2023-02-04 13:58:00 4
Chapter 40 2023-02-04 13:58:00 4
Chapter 39 2023-01-25 05:50:00 6
Chapter 38 2023-01-25 05:50:00 5
Chapter 37 2023-01-25 05:50:00 6
Chapter 36 2023-01-25 05:50:00 6
Chapter 35 2023-01-25 05:50:00 5
Chapter 34 2023-01-25 05:50:00 6
Chapter 33 2023-01-06 21:54:00 5
Chapter 32 2023-01-06 21:54:00 5
Chapter 31 2023-01-06 21:54:00 5
Chapter 30 2023-01-07 02:00:00 5
Chapter 29 2023-01-01 23:06:00 6
Chapter 28 2022-12-29 13:23:00 5
Chapter 27 2022-12-25 19:31:00 4
Chapter 26 2022-12-23 12:31:00 5
Chapter 25 2022-12-20 22:00:00 4
Chapter 24 2022-12-16 20:22:00 5
Chapter 23 2022-12-16 13:22:00 6
Chapter 22 2022-12-08 10:54:00 5
Chapter 21 2022-12-05 18:35:00 4
Chapter 20 2022-12-04 18:30:00 6
Chapter 19 2022-12-03 19:48:00 6
Chapter 18 2022-12-02 20:32:00 7
Chapter 17 2022-11-30 15:27:00 49
Chapter 16.5 2022-11-24 12:39:00 6
Chapter 16 2022-11-10 09:07:00 45
Chapter 15 2022-11-09 19:55:00 46
Chapter 14 2022-11-08 03:48:00 25
Chapter 13 2022-11-07 16:30:00 34
Chapter 12 2022-10-31 12:46:00 29
Chapter 11.1 2022-10-26 13:53:00 5
Chapter 11 2022-10-25 17:21:00 29
Chapter 10 2022-10-21 21:10:00 27
Chapter 9 2022-10-19 08:19:00 23
Chapter 8 2022-10-09 18:43:00 26
Chapter 7 2022-10-09 17:19:00 31
Chapter 6 2022-10-09 16:24:00 27
Chapter 5 2022-10-09 08:59:00 27
Chapter 4 2022-10-09 09:00:00 23
Chapter 3 2022-10-09 09:00:00 27
Chapter 2 2022-10-09 09:00:00 29
Chapter 1 2022-10-09 09:00:00 28
Fanpage facebook