Võ Công Tự Động Tu Luyện: Ta Ở Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng › Truyện tranh

Võ Công Tự Động Tu Luyện: Ta Ở Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng

27-03-2023 11:35:00

Võ Công Tự Động Tu Luyện: Ta Ở Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng

Tác giả: Minazuki Shizuru

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Manhua , Shounen , Truyện Màu , Xuyên Không

Lượt xem: 1.270

Nội dung

Lục Lý chuyển sinh, trở thành đệ tử của ma giáo. Tuy nhiên công pháp của ma giáo không giết người thì bẻ xương. Hắn tư chất lương thiện nên học mãi cũng không xong.. đành chuyển sang học công pháp của chính đạo..

Danh sách chương

Xem Thêm
Số chương Cập nhật Lượt xem
Chapter 72 2023-03-27 11:35:00 13
Chapter 71 2023-03-17 11:16:00 15
Chapter 70 2023-03-14 10:17:00 12
Chapter 69 2023-03-14 10:17:00 7
Chapter 68 2023-03-11 11:58:00 7
Chapter 67 2023-03-11 11:58:00 5
Chapter 66 2023-02-26 08:15:00 6
Chapter 65 2023-02-26 08:15:00 6
Chapter 64 2023-02-26 08:15:00 6
Chapter 63 2023-02-26 08:15:00 7
Chapter 62 2023-02-19 00:29:00 6
Chapter 61 2023-02-12 08:15:00 6
Chapter 60 2023-02-12 08:15:00 6
Chapter 59 2023-02-05 16:49:00 5
Chapter 58 2023-01-31 10:06:00 6
Chapter 57 2023-01-21 12:14:00 9
Chapter 19 2022-08-30 07:19:00 28
Chapter 56 2023-01-12 20:28:00 6
Chapter 18 2022-08-22 22:01:00 29
Chapter 55 2023-01-08 20:18:00 5
Chapter 17 2022-08-15 19:52:00 24
Chapter 54 2022-12-22 20:31:00 6
Chapter 16 2022-08-15 19:52:00 24
Chapter 53 2022-12-12 16:43:00 6
Chapter 15 2022-08-08 20:36:00 27
Chapter 52 2022-12-12 16:43:00 6
Chapter 14 2022-08-08 20:36:00 26
Chapter 51 2022-12-09 14:21:00 7
Chapter 13 2022-08-01 20:35:00 25
Chapter 50 2022-12-09 14:21:00 6
Chapter 12 2022-08-01 20:35:00 22
Chapter 49 2022-12-09 14:21:00 6
Chapter 11 2022-07-25 20:12:00 23
Chapter 48 2022-12-07 16:41:00 5
Chapter 10 2022-07-25 20:12:00 27
Chapter 47 2022-12-01 20:42:00 7
Chapter 9 2022-07-19 21:37:00 33
Chapter 46 2022-12-02 08:56:00 6
Chapter 8 2022-07-19 21:37:00 28
Chapter 45 2022-11-26 15:02:00 6
Chapter 7 2022-07-19 21:37:00 34
Chapter 44 2022-11-26 15:02:00 6
Chapter 6 2022-07-16 20:28:00 45
Chapter 43 2022-11-15 21:31:00 6
Chapter 5 2022-07-16 20:28:00 44
Chapter 42 2022-11-15 20:38:00 5
Chapter 4 2022-07-14 14:11:00 41
Chapter 41 2022-11-08 17:18:00 6
Chapter 3 2022-07-14 14:11:00 40
Chapter 40 2022-11-05 14:51:00 6
Chapter 2 2022-07-14 14:11:00 30
Chapter 39 2022-11-01 21:13:00 2
Chapter 1 2022-07-14 14:11:00 37
Chapter 38 2022-11-01 21:13:00 2
Chapter 37 2022-10-26 19:41:00 7
Chapter 36 2022-10-26 19:31:00 7
Chapter 35 2022-10-19 20:01:00 34
Chapter 34 2022-10-19 17:10:00 28
Chapter 33 2022-10-13 20:41:00 28
Chapter 32 2022-10-14 04:44:00 24
Chapter 31 2022-10-03 17:21:00 30
Chapter 30 2022-10-03 17:21:00 26
Chapter 29 2022-09-26 16:51:00 28
Chapter 28 2022-09-26 16:10:00 31
Chapter 27 2022-09-20 17:14:00 32
Chapter 26 2022-09-20 17:14:00 31
Chapter 25 2022-09-11 19:05:00 31
Chapter 24 2022-09-11 19:05:00 32
Chapter 23 2022-09-05 17:28:00 29
Chapter 22 2022-09-05 17:28:00 27
Chapter 21 2022-08-29 19:45:00 24
Chapter 20 2022-08-29 19:45:00 27
Fanpage facebook