Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống › Truyện tranh

Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống

13-05-2022 16:15:00

Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống

Tác giả: Đang cập nhật

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Truyện Màu

Lượt xem: 256

Nội dung

Ngày tận thế, mọi người đều gặp nguy hiểm. Quản lý ktx Dương Hạo, bị bọn khốn ép buộc phải ra ngoài để sinh tồn, trong lúc nguy hiểm đã nhặt được một cái “hệ thống thuộc tính”. “Nhặt được thuộc tính sức mạnh, sức mạnh +1; “nhặt được thuộc tính tốc độ, tốc độ +1”. “Nhặt được thuộc tính đột biến, và thức tỉnh máu!”. “Bắt đầu từ ngày hôm nay, thức ăn, mỹ nhân và đất đai dưới chân, hệ thống đều là của tôi!” Dương Hạo điên cuồng hét lên. Kể từ đó, xác chết của những người đột biến, những con thú đang tiến hóa và những chiến binh cổ đại chất đống dưới chân họ đã bắt đầu tạo ra một con đường đi đến cuối cùng.

Danh sách chương

Xem Thêm
Số chương Cập nhật Lượt xem
Chapter 133 2022-05-13 16:15:00 0
Chapter 132 2022-05-13 16:15:00 0
Chapter 131 2022-05-10 17:17:00 1
Chapter 130 2022-05-10 17:17:00 0
Chapter 129 2022-05-07 10:15:00 0
Chapter 128 2022-05-07 10:15:00 0
Chapter 127 2022-04-30 16:21:00 0
Chapter 126 2022-04-30 16:21:00 0
Chapter 125 2022-04-30 16:21:00 0
Chapter 124 2022-04-30 16:21:00 0
Chapter 123 2022-03-17 17:41:00 0
Chapter 122 2022-03-17 17:41:00 0
Chapter 121 2022-03-10 22:32:00 0
Chapter 120 2022-03-08 17:08:00 1
Chapter 119 2022-03-01 11:55:00 3
Chapter 118 2022-03-01 11:55:00 3
Chapter 117 2022-03-01 11:55:00 3
Chapter 116 2022-03-01 11:55:00 1
Chapter 115 2022-02-28 15:17:00 12
Chapter 114 2022-02-28 15:17:00 12
Chapter 113 2022-02-21 12:48:00 19
Chapter 112 2022-02-21 12:48:00 2
Chapter 111 2022-02-16 16:13:00 2
Chapter 110 2022-02-16 16:13:00 1
Chapter 109 2022-02-04 17:43:00 2
Chapter 108 2022-02-04 17:43:00 2
Chapter 107 2022-01-29 20:38:00 1
Chapter 106 2022-01-29 20:38:00 2
Chapter 105 2022-01-25 15:15:00 7
Chapter 104 2022-01-25 14:33:00 9
Chapter 103 2022-01-13 11:28:00 6
Chapter 102 2022-01-13 11:28:00 8
Chapter 101 2022-01-07 19:46:00 3
Chapter 100 2022-01-07 19:46:00 1
Chapter 99 2022-01-05 05:29:00 1
Chapter 98 2022-01-05 05:29:00 2
Chapter 97 2022-01-01 21:31:00 1
Chapter 96 2022-01-01 21:31:00 1
Chapter 95 2021-12-31 17:23:00 1
Chapter 94 2021-12-31 17:23:00 3
Chapter 93 2021-12-25 20:23:00 1
Chapter 92 2021-12-25 20:23:00 2
Chapter 91 2021-12-23 20:59:00 3
Chapter 90 2021-12-17 00:48:00 1
Chapter 89 2021-12-17 00:48:00 2
Chapter 88 2021-12-29 10:24:00 2
Chapter 87 2021-11-18 23:55:00 1
Chapter 86 2021-11-18 23:55:00 2
Chapter 85 2021-11-06 15:14:00 1
Chapter 84 2021-11-06 15:14:00 2
Chapter 83 2021-10-20 08:22:00 2
Chapter 82 2021-10-20 08:08:00 1
Chapter 81 2021-10-20 08:08:00 1
Chapter 80 2021-10-20 08:08:00 1
Chapter 79 2021-10-18 12:19:00 1
Chapter 78 2021-10-18 12:12:00 1
Chapter 77 2021-10-18 12:12:00 1
Chapter 76 2021-10-18 12:12:00 1
Chapter 75 2021-10-05 15:57:00 2
Chapter 74 2021-10-05 15:46:00 1
Chapter 73 2021-09-30 12:17:00 1
Chapter 72 2021-09-30 12:06:00 1
Chapter 71 2021-09-26 06:36:00 1
Chapter 70 2021-09-26 06:35:00 2
Chapter 69 2021-09-15 18:21:00 3
Chapter 68 2021-09-15 18:21:00 3
Chapter 67 2021-09-03 11:00:00 4
Chapter 66 2021-09-03 11:00:00 1
Chapter 65 2021-08-30 13:32:00 1
Chapter 64 2021-08-30 13:32:00 1
Chapter 63 2021-08-25 13:40:00 1
Chapter 62 2021-08-25 13:40:00 1
Chapter 61 2021-08-20 20:45:00 2
Chapter 60 2021-08-20 20:40:00 3
Chapter 59 2021-08-10 11:38:00 2
Chapter 58 2021-08-10 11:35:00 1
Chapter 57 2021-08-01 13:28:00 3
Chapter 56 2021-08-01 13:28:00 2
Chapter 55 2021-08-01 13:28:00 2
Chapter 54 2021-07-22 22:40:00 3
Chapter 53 2021-07-22 22:40:00 3
Chapter 52 2021-07-19 14:52:00 6
Chapter 51 2021-07-18 15:51:00 3
Chapter 50 2021-07-18 15:51:00 2
Chapter 49 2021-06-29 12:36:00 2
Chapter 48 2021-06-29 12:36:00 1
Chapter 47 2021-06-29 12:36:00 1
Chapter 46 2021-06-24 16:17:00 1
Chapter 45 2021-06-24 16:17:00 2
Chapter 44 2021-06-20 16:50:00 1
Chapter 43 2021-06-20 16:50:00 1
Chapter 42 2021-06-16 10:21:00 1
Chapter 41 2021-06-16 10:21:00 2
Chapter 40 2021-06-13 10:41:00 1
Chapter 39 2021-06-13 10:41:00 1
Chapter 38 2021-06-07 10:10:00 1
Chapter 37 2021-06-07 10:10:00 2
Chapter 36 2021-06-01 10:03:00 1
Chapter 35 2021-06-01 10:03:00 1
Chapter 34 2021-05-29 11:10:00 1
Chapter 33 2021-05-29 11:10:00 1
Chapter 32 2021-05-10 13:44:00 2
Chapter 31 2021-05-10 13:44:00 1
Chapter 30 2021-05-10 13:44:00 1
Chapter 29 2021-05-04 21:39:00 1
Chapter 28 2021-05-04 21:39:00 1
Chapter 27 2021-05-04 21:39:00 1
Chapter 26 2021-04-30 09:46:00 1
Chapter 25 2021-04-30 09:46:00 2
Chapter 24 2021-04-30 09:46:00 1
Chapter 23 2021-04-26 09:56:00 1
Chapter 22 2021-04-26 09:56:00 1
Chapter 21 2021-04-26 09:56:00 1
Chapter 20 2021-04-15 21:29:00 1
Chapter 19 2021-04-15 21:29:00 1
Chapter 18 2021-04-15 21:29:00 1
Chapter 17 2021-04-04 14:51:00 1
Chapter 16 2021-04-04 14:51:00 3
Chapter 15 2021-04-04 14:51:00 1
Chapter 14 2021-03-27 16:27:00 1
Chapter 13 2021-03-27 16:27:00 2
Chapter 12 2021-03-27 16:27:00 1
Chapter 11 2021-03-22 10:36:00 1
Chapter 10 2021-03-22 10:36:00 1
Chapter 9 2021-03-22 10:36:00 2
Chapter 8 2021-03-22 10:36:00 3
Chapter 7 2021-03-22 10:36:00 1
Chapter 6 2021-03-22 10:36:00 1
Chapter 5 2021-03-22 10:36:00 1
Chapter 4 2021-03-22 10:36:00 1
Chapter 3 2021-03-22 10:36:00 3
Chapter 2 2021-03-22 10:36:00 1
Chapter 1 2021-03-22 10:36:00 1
Chapter 0 2020-12-01 13:21:00 1
Fanpage facebook