Tử giới, thức tỉnh tài năng hạng SSS › Truyện tranh

Tử giới, thức tỉnh tài năng hạng SSS

30-05-2023 10:43:00

Tử giới, thức tỉnh tài năng hạng SSS

Tác giả: Đang cập nhật

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Truyện Màu , Xuyên Không

Lượt xem: 356

Nội dung

Hàng chục tỷ người trên khắp thế giới bị triệu hồi đến một thế giới khác gọi là tử giới. Trong đó có Lam Tinh Long Quốc ! Nơi có main chính Tần Phong! Cậu đã thức tỉnh năng lực cấp SSS "Trích xuất vô tận"! Kĩ năng đó là gì mà khiến thần quỷ cũng phải trao đảo! Bây giờ hãy bắt đầu chế độ miểu sát tử giới!

Danh sách chương

Xem Thêm
Số chương Cập nhật Lượt xem
Chapter 55 2023-05-30 10:43:00 0
Chapter 54 2023-05-25 18:26:00 2
Chapter 53 2023-05-13 23:04:00 5
Chapter 52 2023-05-08 12:03:00 9
Chapter 51 2023-05-02 22:26:00 5
Chapter 50 2023-04-26 16:50:00 5
Chapter 49 2023-04-23 08:39:00 6
Chapter 48 2023-04-06 11:21:00 6
Chapter 47 2023-04-02 12:53:00 6
Chapter 46 2023-03-21 16:19:00 5
Chapter 45 2023-03-16 14:31:00 5
Chapter 44 2023-03-07 23:29:00 4
Chapter 43 2023-03-02 17:24:00 4
Chapter 42 2023-02-19 14:49:00 4
Chapter 41 2023-02-16 16:00:00 4
Chapter 40 2023-02-13 12:26:00 4
Chapter 39 2023-02-09 22:10:00 4
Chapter 38 2023-02-07 18:36:00 4
Chapter 37 2023-02-02 10:16:00 4
Chapter 36 2023-01-29 18:35:00 4
Chapter 35 2023-01-16 23:09:00 4
Chapter 34 2023-01-13 14:27:00 4
Chapter 33 2023-01-09 14:28:00 4
Chapter 32 2023-01-04 17:24:00 4
Chapter 31 2022-12-30 11:09:00 4
Chapter 30 2022-12-25 17:34:00 4
Chapter 29 2022-12-13 16:01:00 4
Chapter 28 2022-12-08 21:08:00 4
Chapter 27 2022-12-05 15:16:00 3
Chapter 26 2022-12-02 15:33:00 4
Chapter 25 2022-11-30 11:17:00 4
Chapter 24 2022-11-27 22:02:00 4
Chapter 23 2022-11-25 21:05:00 4
Chapter 22 2022-11-23 16:48:00 4
Chapter 21 2022-11-21 15:08:00 4
Chapter 20 2022-11-20 12:28:00 4
Chapter 19 2022-11-18 11:11:00 4
Chapter 18 2022-11-17 08:57:00 4
Chapter 17 2022-11-15 16:17:00 4
Chapter 16 2022-11-14 16:42:00 3
Chapter 15 2022-11-13 11:34:00 4
Chapter 14 2022-11-11 16:42:00 4
Chapter 13 2022-11-09 15:36:00 4
Chapter 12 2022-11-06 19:28:00 4
Chapter 11 2022-11-06 10:39:00 4
Chapter 10 2022-11-02 19:23:00 4
Chapter 9 2022-10-31 00:00:00 4
Chapter 8 2022-10-30 21:39:00 4
Chapter 7 2022-10-27 23:27:00 3
Chapter 6 2022-10-26 23:25:00 4
Chapter 5 2022-10-24 21:35:00 4
Chapter 4 2022-10-24 07:14:00 3
Chapter 3 2022-10-19 11:27:00 44
Chapter 2 2022-10-18 03:41:00 46
Chapter 1 2022-10-18 03:41:00 51
Fanpage facebook