Thương Nhân Thánh Thần › Truyện tranh

Thương Nhân Thánh Thần

16-05-2022 07:49:00

Thương Nhân Thánh Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: Action , Drama , Fantasy , Manhwa , Truyện Màu , Webtoon

Lượt xem: 193

Nội dung

Erun Steelguarn, kẻ được xem là ô nhục của dòng họ, và cũng là kẻ đã trực tiếp khiến dòng họ Steelguarn lẫy lừng lâm vào cảnh khốn cùng. Được trao cho cơ hội thứ 2 ngay trong lúc sắp chết, Erun đã quay trở lại 16 năm trước. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, Erun lúc này đã trở thành kẻ có thể thông thương giao dịch xuyên không gian! Hành trình tạo nên tiếng tăm lẫy lừng của một thương nhân độc nhất vô nhị với châm ngôn "mua đáy bán đỉnh" đã bắt đầu!

Danh sách chương

Xem Thêm
Số chương Cập nhật Lượt xem
Chapter 61 2022-05-16 07:49:00 0
Chapter 60 2022-05-11 13:09:00 1
Chapter 59 2022-05-08 21:03:00 1
Chapter 58 2022-05-05 21:42:00 0
Chapter 57 2022-04-19 21:31:00 0
Chapter 56 2022-04-12 20:36:00 1
Chapter 55 2022-03-28 23:01:00 4
Chapter 54 2022-03-27 22:02:00 3
Chapter 53 2022-03-17 21:37:00 5
Chapter 52 2022-03-13 22:19:00 3
Chapter 51 2022-03-11 21:04:00 3
Chapter 50 2022-03-06 21:32:00 4
Chapter 49 2022-03-03 21:00:00 1
Chapter 48 2022-02-09 21:26:00 3
Chapter 47 2022-02-08 20:04:00 1
Chapter 46 2022-02-07 20:02:00 1
Chapter 45 2022-01-25 20:00:00 4
Chapter 44 2021-11-12 19:19:00 3
Chapter 43 2021-11-11 10:30:00 2
Chapter 42 2021-11-08 19:31:00 4
Chapter 41 2021-11-07 19:59:00 3
Chapter 40 2021-10-30 07:11:00 7
Chapter 39 2021-10-16 20:57:00 2
Chapter 38 2021-10-13 17:03:00 4
Chapter 37 2021-09-15 08:41:00 4
Chapter 36 2021-09-12 06:16:00 3
Chapter 35 2021-08-20 16:15:00 4
Chapter 34 2021-08-17 20:23:00 4
Chapter 33 2021-08-05 20:26:00 5
Chapter 32 2021-08-04 21:36:00 6
Chapter 31 2021-08-04 11:09:00 3
Chapter 30 2021-08-04 11:05:00 3
Chapter 29 2021-08-02 11:59:00 3
Chapter 28 2021-06-28 06:11:00 3
Chapter 27 2021-06-23 20:45:00 3
Chapter 26 2021-06-23 20:45:00 4
Chapter 25 2021-06-23 20:45:00 3
Chapter 24 2021-06-23 20:45:00 3
Chapter 23 2021-06-01 01:19:00 3
Chapter 22 2021-05-22 08:42:00 3
Chapter 21 2021-05-22 08:42:00 3
Chapter 20 2021-05-22 08:42:00 3
Chapter 19 2021-05-22 08:42:00 3
Chapter 18 2021-05-22 08:42:00 3
Chapter 17 2021-05-22 08:42:00 5
Chapter 16 2021-05-22 08:42:00 4
Chapter 15 2021-05-22 08:42:00 3
Chapter 14 2021-05-22 08:36:00 3
Chapter 13 2021-05-22 08:36:00 3
Chapter 12 2021-05-22 08:36:00 3
Chapter 11 2021-05-22 08:36:00 3
Chapter 10 2021-05-22 08:24:00 3
Chapter 9 2021-05-21 22:54:00 4
Chapter 8 2021-05-17 22:52:00 4
Chapter 7 2021-05-15 23:41:00 4
Chapter 6 2021-05-10 22:25:00 4
Chapter 5 2021-05-10 22:25:00 4
Chapter 4 2021-05-10 22:25:00 4
Chapter 3 2021-05-10 11:42:00 4
Chapter 2 2021-05-10 11:42:00 4
Chapter 1 2021-05-10 11:42:00 4
Fanpage facebook