The Fairytale-like You Goes On The Assault › Truyện tranh

The Fairytale-like You Goes On The Assault

25-05-2023 21:46:00

The Fairytale-like You Goes On The Assault

Tác giả: Hazano Kazutake

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: Comedy , Manga , Romance , Slice of Life

Lượt xem: 623

Nội dung

Một series siêu ngọt nữa tới từ Hazano Kazutake - tác giả của bộ Thánh nữ Cecilia và mục sư Lawrence. Câu chuyện về đôi bạn thưở nhỏ cứ tối đến là lại ở chung nhà để đảm bảo sự an toàn cho nhau...

Danh sách chương

Xem Thêm
Số chương Cập nhật Lượt xem
Chapter 29 2023-05-25 21:46:00 2
Chapter 28 2022-12-09 21:46:00 1
Chapter 27 2022-10-18 21:09:00 16
Chapter 26 2022-10-05 20:31:00 21
Chapter 25 2022-06-24 22:42:00 24
Chapter 24 2022-06-04 21:37:00 20
Chapter 23.5 2022-05-24 11:17:00 19
Chapter 23 2022-05-24 11:17:00 17
Chapter 22 2022-03-30 22:33:00 22
Chapter 21 2022-03-12 10:22:00 21
Chapter 20 2022-02-27 20:58:00 33
Chapter 19 2022-02-15 21:41:00 22
Chapter 18 2022-01-28 21:52:00 17
Chapter 17 2021-12-10 21:24:00 19
Chapter 16 2021-11-10 22:20:00 18
Chapter 15 2021-10-22 10:00:00 25
Chapter 14 2021-09-22 21:25:00 21
Chapter 13 2021-09-02 11:48:00 31
Chapter 12 2021-08-28 20:20:00 19
Chapter 11 2021-07-24 22:39:00 26
Chapter 10 2021-07-10 15:45:00 24
Chapter 9 2021-06-27 13:58:00 28
Chapter 8 2021-06-13 11:16:00 23
Chapter 7 2021-06-06 22:11:00 24
Chapter 6 2021-05-30 20:41:00 15
Chapter 5 2021-04-30 17:17:00 24
Chapter 4 2021-04-30 16:28:00 18
Chapter 3 2021-04-30 15:16:00 23
Chapter 2 2021-04-19 21:55:00 23
Chapter 1 2021-04-11 02:38:00 26
Fanpage facebook