Thảm Họa Tử Linh Sư › Truyện tranh

Thảm Họa Tử Linh Sư

05-12-2023 09:59:00

Thảm Họa Tử Linh Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural , Truyện Màu , Webtoon

Lượt xem: 328

Nội dung

Thế giới game hòa làm một với hiện thực, mọi quy tắc bị phá vỡ,nhân loại tiến vào thời đại toàn dân chuyển chức. Chỉ có trở thành chuyển chức giả! Thăng cấp biến mạnh! Mới có thể bước lên đỉnh cao của đời người! Vào ngày chuyển chức,Lâm Mặc thức tỉnh chức nghiệp ẩn độc nhất Tử Linh Pháp Sư. Từ đây Chỉ cần vật triệu hoàn không chết thì Thì đồng nghĩa Lâm Mặc cũng sẽ không bao giờ chết. "Ta ngồi trên hài cốt thần tọa, đi lại giữa sự sống và cái chết"

Danh sách chương

Xem Thêm
Số chương Cập nhật Lượt xem
Chapter 42 2023-12-05 09:59:00 0
Chapter 41 2023-12-05 09:59:00 0
Chapter 40 2023-11-27 19:32:00 4
Chapter 39 2023-11-25 19:30:00 10
Chapter 38 2023-11-21 02:03:00 19
Chapter 37 2023-11-21 02:03:00 7
Chapter 36 2023-11-16 14:59:00 11
Chapter 35 2023-11-16 14:59:00 4
Chapter 34 2023-11-11 12:49:00 4
Chapter 33 2023-11-06 19:43:00 5
Chapter 32 2023-11-01 14:16:00 5
Chapter 31 2023-11-01 00:44:00 4
Chapter 30 2023-11-01 00:44:00 4
Chapter 29 2023-10-26 20:25:00 10
Chapter 28 2023-10-21 21:22:00 10
Chapter 27 2023-10-16 11:49:00 12
Chapter 26 2023-10-12 00:21:00 9
Chapter 25 2023-10-12 00:21:00 8
Chapter 24 2023-10-04 11:32:00 9
Chapter 23 2023-09-28 11:46:00 9
Chapter 22 2023-09-24 23:48:00 10
Chapter 21 2023-09-24 18:09:00 9
Chapter 20 2023-09-18 15:40:00 8
Chapter 19 2023-09-13 16:28:00 7
Chapter 18 2023-09-13 16:28:00 8
Chapter 17 2023-09-07 16:53:00 8
Chapter 16 2023-09-07 16:53:00 8
Chapter 15 2023-08-30 10:40:00 8
Chapter 14 2023-08-30 10:40:00 8
Chapter 13 2023-08-23 01:29:00 8
Chapter 12 2023-08-23 01:28:00 8
Chapter 11 2023-08-17 08:13:00 8
Chapter 10 2023-08-17 08:13:00 7
Chapter 9 2023-08-08 16:36:00 8
Chapter 8 2023-08-08 16:36:00 9
Chapter 7 2023-07-29 21:57:00 10
Chapter 6 2023-07-29 21:57:00 9
Chapter 5 2023-07-27 21:10:00 9
Chapter 4 2023-07-07 21:46:00 9
Chapter 3 2023-07-07 14:30:00 8
Chapter 2 2023-07-07 14:30:00 8
Chapter 1 2023-07-07 14:30:00 8
Fanpage facebook