Shibuya Kingyo › Truyện tranh

Shibuya Kingyo

06-11-2022 15:13:00

Shibuya Kingyo

Tác giả: Đang cập nhật

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: Action , Adult , Adventure , Drama , Fantasy , Horror , Manga , Mature , School Life , Sci-fi

Lượt xem: 919

Nội dung

Tsukiyoda, một chàng trai nhút nhát, không thể hòa nhập được với cuộc sống hiện đại, sau khi giúp đỡ cô bạn nổi tiếng cùng trường và được trả công bằng bữa trưa. Những tưởng cuộc sống của mình đã thay đổi, nhưng không mọi thứ thay đổi

Danh sách chương

Xem Thêm
Số chương Cập nhật Lượt xem
Chapter 37 2022-11-06 15:13:00 14
Chapter 36 2022-11-06 15:13:00 12
Chapter 35 2022-10-15 09:22:00 15
Chapter 34 2022-09-09 10:46:00 10
Chapter 33 2022-07-27 13:21:00 10
Chapter 32 2022-05-31 14:03:00 14
Chapter 31 2022-05-09 21:12:00 11
Chapter 30 2022-04-23 20:29:00 14
Chapter 29 2022-03-24 12:59:00 13
Chapter 28.2 2020-07-16 20:51:00 20
Chapter 28.1 2020-07-13 20:48:00 17
Chapter 27.2 2020-07-09 20:36:00 16
Chapter 27.1 2020-07-03 19:41:00 15
Chapter 26.2 2020-06-11 20:56:00 15
Chapter 26.1 2020-06-04 20:18:00 15
Chapter 25.2 2020-05-31 20:54:00 11
Chapter 25.1 2020-05-28 20:11:00 14
Chapter 24.2 2020-05-24 22:16:00 14
Chapter 24.1 2020-05-21 21:20:00 12
Chapter 23.2 2020-05-07 20:38:00 14
Chapter 23.1 2020-04-30 21:55:00 15
Chapter 22.2 2020-04-19 20:14:00 15
Chapter 22.1 2020-04-16 23:43:00 13
Chapter 21.2 2019-11-06 21:33:00 11
Chapter 21.1 2019-10-01 20:12:00 13
Chapter 20.3 2019-07-01 21:05:00 11
Chapter 20.2 2019-06-25 20:19:00 13
Chapter 20.1 2019-06-23 21:19:00 13
Chapter 19.2 2019-06-09 20:50:00 12
Chapter 19.1 2019-06-09 20:50:00 11
Chapter 18.3 2019-04-22 20:03:00 13
Chapter 18.2 2019-04-21 21:11:00 13
Chapter 18.1 2019-03-05 22:45:00 14
Chapter 17.2 2018-06-12 20:32:00 16
Chapter 17.1 2018-05-20 19:57:00 12
Chapter 16.2 2018-04-08 20:54:00 13
Chapter 16.1 2018-04-08 00:12:00 17
Chapter 15.2 2018-04-08 00:11:00 14
Chapter 15.1 2018-03-31 07:52:00 11
Chapter 14.2 2018-03-19 22:03:00 13
Chapter 14.1 2018-03-19 10:07:00 14
Chapter 13.2 2018-03-09 22:46:00 14
Chapter 13.1 2018-03-09 04:24:00 12
Chapter 12.2 2018-03-08 00:51:00 14
Chapter 12.1 2018-03-06 22:23:00 13
Chapter 11.2 2018-03-01 19:57:00 13
Chapter 11.1 2018-02-26 22:47:00 13
Chapter 10.2 2018-02-26 22:45:00 16
Chapter 10.1 2018-02-26 22:47:00 13
Chapter 9.2 2018-02-26 22:43:00 13
Chapter 9.1 2018-02-18 21:05:00 13
Chapter 8.2 2017-11-07 00:02:00 11
Chapter 8.1 2017-11-01 00:42:00 10
Chapter 7.2 2017-11-01 00:41:00 10
Chapter 7.1 2017-10-27 22:19:00 13
Chapter 6.2 2017-10-27 07:58:00 11
Chapter 6.1 2017-10-25 23:06:00 14
Chapter 5.2 2017-10-24 22:54:00 15
Chapter 5.1 2017-10-24 22:54:00 10
Chapter 4.3 2017-10-11 21:07:00 11
Chapter 4.2 2017-10-09 19:43:00 11
Chapter 4.1 2017-10-07 20:51:00 12
Chapter 3.3 2017-10-04 20:38:00 11
Chapter 3.2 2017-10-04 20:36:00 12
Chapter 3.1 2017-09-29 20:12:00 11
Chapter 2.2 2017-09-29 20:10:00 19
Chapter 2.1 2017-09-22 21:27:00 20
Chapter 1.3 2017-09-19 21:12:00 10
Chapter 1.2 2017-09-18 20:47:00 10
Chapter 1.1 2017-09-17 21:23:00 10
Fanpage facebook