Nhân vật phản diện: Sau khi nghe lén tiếng lòng, nữ chính muốn làm hậu cung của ta! › Truyện tranh

Nhân vật phản diện: Sau khi nghe lén tiếng lòng, nữ chính muốn làm hậu cung của ta!

05-12-2023 22:56:00

Nhân vật phản diện: Sau khi nghe lén tiếng lòng, nữ chính muốn làm hậu cung của ta!

Tác giả: Đang cập nhật

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: Chuyển Sinh , Manhua , Truyện Màu , Xuyên Không

Lượt xem: 167

Nội dung

Đường Du xuyên không tới thế giới đô thị sảng văn, trở thành nhân vật phản diện giàu có! Những gì thèm muốn trong lòng không ngờ đều bị các nữ chính "nghe lén"! Thế là đồng loạt các nàng đều muốn lấy hắn!

Danh sách chương

Xem Thêm
Số chương Cập nhật Lượt xem
Chapter 54 2023-12-05 22:56:00 0
Chapter 53 2023-12-05 22:56:00 0
Chapter 52 2023-12-05 22:56:00 0
Chapter 51 2023-12-04 11:49:00 0
Chapter 50: R 2023-12-01 17:08:00 1
Chapter 49: R 2023-11-29 22:07:00 5
Chapter 48: R 2023-11-28 21:29:00 7
Chapter 47 2023-11-28 16:22:00 4
Chapter 46 2023-11-28 00:30:00 5
Chapter 45 2023-11-26 21:01:00 2
Chapter 44 2023-11-26 17:21:00 3
Chapter 43 2023-11-26 16:00:00 1
Chapter 42 2023-11-26 00:15:00 3
Chapter 41 2023-11-25 21:49:00 2
Chapter 40 2023-11-25 09:25:00 4
Chapter 39 2023-11-24 22:55:00 3
Chapter 38 2023-11-24 17:23:00 4
Chapter 37 2023-11-24 11:41:00 2
Chapter 36 2023-11-23 21:19:00 2
Chapter 35 2023-11-23 20:19:00 3
Chapter 34 2023-11-23 20:19:00 3
Chapter 33 2023-11-23 07:52:00 2
Chapter 32 2023-11-22 21:45:00 2
Chapter 31 2023-11-22 16:43:00 3
Chapter 30 2023-11-22 09:21:00 3
Chapter 29 2023-11-22 09:21:00 3
Chapter 28 2023-11-22 09:21:00 3
Chapter 27 2023-11-22 09:21:00 1
Chapter 26 2023-11-22 09:21:00 1
Chapter 25 2023-11-22 09:21:00 1
Chapter 24 2023-11-22 09:21:00 1
Chapter 23 2023-11-22 09:21:00 1
Chapter 22 2023-11-22 09:21:00 1
Chapter 21 2023-11-22 09:21:00 1
Chapter 20 2023-11-22 09:21:00 1
Chapter 19 2023-11-22 09:21:00 1
Chapter 18 2023-11-22 09:21:00 1
Chapter 17 2023-11-22 09:21:00 1
Chapter 16 2023-11-22 09:21:00 1
Chapter 15 2023-11-22 09:21:00 1
Chapter 14 2023-11-21 23:07:00 1
Chapter 13 2023-11-21 20:22:00 1
Chapter 12 2023-11-21 16:21:00 1
Chapter 11 2023-11-21 10:47:00 1
Chapter 10 2023-11-20 23:15:00 3
Chapter 9 2023-11-20 23:15:00 2
Chapter 8 2023-11-20 16:40:00 4
Chapter 7 2023-11-20 12:29:00 2
Chapter 6 2023-11-20 12:05:00 2
Chapter 5 2023-10-06 22:03:00 15
Chapter 4 2023-10-06 01:13:00 15
Chapter 3 2023-10-06 01:13:00 19
Chapter 2 2023-10-06 01:13:00 17
Fanpage facebook