Đại Sư Huynh Không Có Gì Nổi Bật › Truyện tranh

Đại Sư Huynh Không Có Gì Nổi Bật

30-05-2023 10:41:00

Đại Sư Huynh Không Có Gì Nổi Bật

Tác giả: Đang cập nhật

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: Chuyển Sinh , Manhua , Mystery , Truyện Màu , Xuyên Không

Lượt xem: 1.166

Nội dung

Lục Trường Sinh rất khó chịu. Xuyên việt tiên hiệp thế giới, có được một trương mặt nhân vật chính. Khí chất siêu phàm, mê đảo chúng sinh. Đột phá cảnh giới, tựu có thể dẫn tới thiên địa dị tượng. Niệm một bài thơ, liền kinh động thiên hạ văn nhân. Tùy tiện kéo hai câu đạo đức kinh, trang tử, hoàng đình kinh, càng là dẫn tới thiên hoa loạn trụy, vạn trượng hào quang, thần thú hiến thụy. Ra ngoài tùy tiện lịch luyện một chút, tọa kỵ không mời mà tới, pháp bảo mười bước một cái. Dưới những thiết định thế này Lục Trường Sinh vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, mình tu hành cực kỳ bình thường, không có gì nổi bật

Danh sách chương

Xem Thêm
Số chương Cập nhật Lượt xem
Chapter 64 2023-05-30 10:41:00 0
Chapter 63 2023-05-28 15:59:00 0
Chapter 62 2023-05-25 18:26:00 1
Chapter 61 2023-05-20 11:05:00 2
Chapter 60 2023-05-15 21:29:00 3
Chapter 59 2023-05-15 20:46:00 3
Chapter 58 2023-05-10 19:07:00 3
Chapter 57 2023-05-03 17:31:00 5
Chapter 56 2023-04-26 12:38:00 5
Chapter 55 2023-04-06 10:59:00 5
Chapter 54 2022-11-06 19:35:00 4
Chapter 53 2022-10-31 10:17:00 5
Chapter 52 2022-10-26 10:45:00 2
Chapter 51 2022-10-24 09:46:00 3
Chapter 50 2022-10-13 15:06:00 3
Chapter 49 2022-10-10 21:46:00 3
Chapter 48 2022-10-08 11:23:00 3
Chapter 47 2022-10-01 10:12:00 3
Chapter 46 2022-09-25 12:05:00 3
Chapter 45 2022-09-17 20:46:00 3
Chapter 44 2022-09-12 10:17:00 3
Chapter 43 2022-09-04 18:13:00 2
Chapter 42 2022-08-27 09:59:00 3
Chapter 41 2022-08-19 21:24:00 3
Chapter 40 2022-08-14 11:52:00 2
Chapter 39 2022-08-07 12:08:00 3
Chapter 38 2022-08-01 15:52:00 3
Chapter 37 2022-07-22 21:27:00 2
Chapter 36 2022-07-17 11:44:00 3
Chapter 35 2022-07-09 22:23:00 3
Chapter 34 2022-07-09 22:23:00 3
Chapter 33 2022-06-17 22:27:00 2
Chapter 32 2022-06-13 18:22:00 3
Chapter 31 2022-06-07 20:57:00 3
Chapter 30 2022-06-07 10:16:00 3
Chapter 29 2022-06-04 12:28:00 3
Chapter 28 2022-06-03 20:04:00 3
Chapter 27 2022-06-03 20:04:00 3
Chapter 26 2022-06-01 21:14:00 3
Chapter 25 2022-05-31 10:13:00 3
Chapter 24 2022-05-31 10:13:00 3
Chapter 23 2022-05-29 16:56:00 2
Chapter 22 2022-05-28 17:00:00 3
Chapter 21 2022-05-28 07:19:00 4
Chapter 20 2022-05-17 20:11:00 4
Chapter 19 2022-04-09 16:58:00 61
Chapter 18 2022-04-06 21:09:00 65
Chapter 17 2022-04-06 07:34:00 62
Chapter 16 2022-04-06 07:34:00 47
Chapter 15 2022-04-03 21:06:00 54
Chapter 14 2022-04-02 21:05:00 55
Chapter 13 2022-04-01 21:07:00 53
Chapter 12 2022-03-31 21:11:00 69
Chapter 11 2022-03-30 21:07:00 58
Chapter 10 2022-03-29 21:04:00 56
Chapter 9 2022-03-28 21:50:00 49
Chapter 8 2022-03-27 21:14:00 49
Chapter 7 2022-03-27 11:58:00 51
Chapter 6 2022-03-27 11:58:00 51
Chapter 5 2022-03-27 11:58:00 42
Chapter 4 2022-03-27 11:58:00 36
Chapter 3 2022-03-27 11:58:00 46
Chapter 2 2022-03-27 11:58:00 38
Chapter 1 2022-03-27 11:58:00 42
Chapter 0 2022-03-27 11:58:00 50
Fanpage facebook