Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ › Truyện tranh

Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ

05-12-2023 09:59:00

Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: Horror , Manhua , Mystery , Truyện Màu

Lượt xem: 169

Nội dung

Lâm Ngự vô tình thức tỉnh "Hệ Thống Thần Hào" mỗi ngày đều phát tiền nhưng tiền hệ thống phát lại là minh tệ (tiền dành cho người chết) không thể nào sử dụng được! Vài năm sau, minh tệ tích lũy đạt đến mức nghìn tỷ, nỗi kinh hoàng đột ngột xuất hiện, những trò chơi kinh dị xuất hiện trên toàn cầu, chỉ có cách trở thành ngự quỷ giả (người bắt quỷ), bạn mới có thể tìm được con đường sống sót! Những người khác thì sợ hãi nịnh hót ác quỷ, còn Lâm Ngự thì dựa vào hệ thống Thần Hào của bản thân, tại phó bản kinh dị thăng cấp từng ngày! Hóa ra có tiền mua tiên cũng được!

Danh sách chương

Xem Thêm
Số chương Cập nhật Lượt xem
Chapter 82 2023-12-05 09:59:00 0
Chapter 81 2023-12-05 09:59:00 0
Chapter 80 2023-12-02 08:27:00 2
Chapter 79 2023-12-02 08:27:00 3
Chapter 78 2023-11-27 09:18:00 7
Chapter 77 2023-11-25 13:56:00 3
Chapter 76 2023-11-21 02:03:00 6
Chapter 75 2023-11-21 02:03:00 6
Chapter 74 2023-11-21 02:03:00 1
Chapter 73 2023-11-16 14:59:00 3
Chapter 72 2023-11-11 12:49:00 5
Chapter 71 2023-11-11 12:49:00 5
Chapter 70 2023-11-07 09:23:00 8
Chapter 69 2023-11-07 09:23:00 6
Chapter 68 2023-11-06 19:41:00 6
Chapter 67 2023-11-01 00:44:00 5
Chapter 66 2023-10-28 03:05:00 6
Chapter 65 2023-10-26 20:25:00 6
Chapter 64 2023-10-26 20:25:00 6
Chapter 63 2023-10-26 20:25:00 7
Chapter 62 2023-10-21 21:22:00 6
Chapter 61 2023-10-16 11:49:00 5
Chapter 60 2023-10-16 11:49:00 6
Chapter 59 2023-10-16 11:49:00 6
Chapter 58 2023-10-12 00:21:00 8
Chapter 57 2023-10-08 10:29:00 8
Chapter 56 2023-10-03 03:16:00 9
Chapter 55 2023-09-30 03:09:00 9
Chapter 54 2023-09-27 03:16:00 9
Chapter 53 2023-09-24 02:59:00 11
Fanpage facebook