Ái Phi, Dao Của Nàng Rơi Rồi › Truyện tranh

Ái Phi, Dao Của Nàng Rơi Rồi

02-11-2022 22:01:00

Ái Phi, Dao Của Nàng Rơi Rồi

Tác giả: Linh Miêu Nhóm

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: Comedy , Comic , Cổ Đại , Drama , Historical , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Smut , Truyện Màu

Lượt xem: 738

Nội dung

ND: Thích khách nổi danh Cẩn Huyên, biệt danh "Diêm La", một ngày nọ nhận được một đơn hàng kếch xù, người ủy thác thế nhưng lại chính là hoàng đế Huyền Cảnh của Thịnh Quốc? Mà nội dung chính là tiến cung để sắm vai sủng phi, làm mồi nhử gian tế... Cẩn Huyên: "Lúc ấy ta có ý cự tuyệt, nhưng tiền chàng ấy đưa lại quá nhiều... có điều, "mồi câu" có thể ăn thịt người đó nha~" Hoàng đế Huyền Cảnh: "Ái phi... lúc nói chuyện chúng ta có thể cất đao đi được không?" -------------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải tại: Nettruyen.com -------------------------- #LMNX33 #LinhMieuNhom #NetTruyen #LMLinhMieu #LMN

Danh sách chương

Xem Thêm
Số chương Cập nhật Lượt xem
Chapter 48 2022-11-02 22:01:00 16
Chapter 47 2022-10-14 22:53:00 14
Chapter 46 2022-09-28 22:46:00 15
Chapter 45 2022-09-14 22:19:00 8
Chapter 44 2022-09-02 05:51:00 8
Chapter 43 2022-08-22 22:00:00 6
Chapter 42 2022-08-10 21:29:00 6
Chapter 41 2022-07-31 13:57:00 7
Chapter 40 2022-07-16 21:56:00 7
Chapter 39 2022-06-29 21:02:00 10
Chapter 38 2022-06-15 05:06:00 8
Chapter 37 2022-06-01 16:22:00 6
Chapter 36 2022-05-14 22:04:00 6
Chapter 35 2022-05-05 10:12:00 7
Chapter 34 2022-04-25 19:32:00 12
Chapter 33 2022-04-08 21:10:00 10
Chapter 32 2022-03-27 07:33:00 13
Chapter 31 2022-03-20 11:47:00 12
Chapter 30 2020-11-08 04:57:00 26
Chapter 29 2020-11-08 04:58:00 17
Chapter 28 2020-11-08 04:59:00 18
Chapter 27 2020-11-08 05:00:00 16
Chapter 26 2020-11-08 05:01:00 14
Chapter 25 2020-11-08 05:01:00 14
Chapter 24 2020-11-08 05:02:00 15
Chapter 23 2020-11-08 05:03:00 17
Chapter 22 2020-11-08 05:04:00 17
Chapter 21 2020-11-08 05:05:00 18
Chapter 20 2020-11-08 05:06:00 21
Chapter 19 2020-11-08 05:06:00 20
Chapter 18 2020-11-08 05:07:00 17
Chapter 17 2020-11-08 05:08:00 18
Chapter 16 2020-11-08 05:09:00 27
Chapter 15 2020-11-08 05:09:00 27
Chapter 14 2020-11-08 05:10:00 14
Chapter 13 2020-11-08 05:11:00 28
Chapter 12 2020-11-08 05:12:00 16
Chapter 11 2020-11-07 21:11:00 15
Chapter 10 2020-11-07 21:56:00 15
Chapter 9 2020-11-07 22:30:00 15
Chapter 8 2020-11-08 04:37:00 16
Chapter 7 2020-11-08 04:38:00 18
Chapter 6 2020-11-08 04:39:00 15
Chapter 5 2020-11-08 04:40:00 25
Chapter 4 2020-11-08 04:41:00 17
Chapter 3 2020-11-08 04:42:00 17
Chapter 2 2020-11-08 04:44:00 16
Chapter 1 2020-11-08 05:47:00 20
Chapter 0: GIỚI THIỆU 2020-04-30 11:03:00 17
Fanpage facebook