A.I. Doctor › Truyện tranh

A.I. Doctor

24-11-2023 22:32:00

A.I. Doctor

Tác giả: Đang cập nhật

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: Drama , Fantasy , Manhwa , Supernatural , Truyện Màu

Lượt xem: 558

Nội dung

Soo Hyuk là một bác sĩ giỏi bình thường thôi. Nhưng tới một ngày cậu vô tình bị một con chip gắn vào đầu, con chip này chính là A.I. y tế tiên tiến. Cùng xem anh bác sĩ này có thể bá đến đâu nào!!! Dạo này cứ hứng thú với bác sĩ nên làm luôn, có ai coi Hospital Playlist chưa? Hay lắm ó!

Danh sách chương

Xem Thêm
Số chương Cập nhật Lượt xem
Chapter 55 2023-11-24 22:32:00 6
Chapter 54 2023-11-20 23:24:00 7
Chapter 53 2023-11-20 00:33:00 5
Chapter 52 2023-06-15 01:07:00 3
Chapter 51 2023-06-14 00:22:00 3
Chapter 50 2023-03-29 18:12:00 3
Chapter 49 2023-03-28 16:03:00 3
Chapter 48 2023-03-09 11:19:00 2
Chapter 47 2023-03-06 19:45:00 1
Chapter 46 2023-02-27 18:37:00 1
Chapter 45 2023-02-20 12:31:00 1
Chapter 44 2023-02-18 12:39:00 1
Chapter 43 2023-02-16 20:25:00 1
Chapter 42 2023-02-16 06:45:00 2
Chapter 41 2022-12-30 15:12:00 1
Chapter 40 2022-11-06 00:00:00 1
Chapter 39 2022-09-30 16:27:00 16
Chapter 38 2022-09-28 14:39:00 7
Chapter 37 2022-09-11 21:17:00 18
Chapter 36 2022-09-02 07:34:00 17
Chapter 35 2022-08-29 08:35:00 8
Chapter 34 2022-08-28 08:41:00 8
Chapter 33 2022-08-26 08:00:00 6
Chapter 32 2022-08-18 11:12:00 6
Chapter 31 2022-08-08 16:03:00 6
Chapter 30 2022-08-04 07:34:00 7
Chapter 29 2022-07-31 19:45:00 5
Chapter 28 2022-07-24 14:02:00 7
Chapter 27 2022-07-22 00:41:00 7
Chapter 26 2022-07-10 14:03:00 8
Chapter 25 2022-06-22 10:48:00 9
Chapter 24 2022-06-14 17:26:00 8
Chapter 23 2022-06-12 14:24:00 8
Chapter 22 2022-06-09 09:22:00 7
Chapter 21 2022-06-08 21:25:00 9
Chapter 20: - Không muốn bỏ cuộc 2022-05-03 22:38:00 13
Chapter 19: - Cậu nghĩ sao? 2022-05-03 22:38:00 13
Chapter 18: - Vì tôi đã là đàn anh (x) 2022-05-03 22:38:00 20
Chapter 17 2022-04-06 10:39:00 8
Chapter 16 2022-04-02 15:42:00 10
Chapter 15 2022-03-09 12:23:00 9
Chapter 14 2022-03-02 17:09:00 15
Chapter 13 2022-02-28 05:33:00 16
Chapter 12 2022-02-17 09:24:00 15
Chapter 11 2022-02-14 15:54:00 25
Chapter 10 2022-02-14 15:54:00 20
Chapter 9 2022-01-20 13:46:00 20
Chapter 8 2021-12-30 11:30:00 10
Chapter 7.2 2021-12-13 11:16:00 10
Chapter 7 2022-03-03 13:34:00 9
Chapter 6.5 2021-12-01 04:21:00 12
Chapter 6 2021-12-01 04:21:00 9
Chapter 5.5 2021-11-29 17:20:00 8
Chapter 5 2021-11-29 17:20:00 17
Chapter 4.5 2021-11-29 17:20:00 19
Chapter 4 2021-11-29 17:20:00 10
Chapter 3.5 2021-11-29 17:20:00 9
Chapter 3 2021-11-29 17:20:00 9
Chapter 2.5 2021-11-29 17:20:00 9
Chapter 2 2021-11-29 17:20:00 8
Chapter 1.5 2021-11-29 17:20:00 10
Chapter 1 2021-11-29 17:20:00 17
Fanpage facebook